Kvalitet og miljø

Prido tager ansvar for fremtiden og ønsker at være en del af løsningen på en af vores tids største udfordringer.  Vi arbejder aktivt med bæredygtighed. Kontinuerligt at mindske vores miljøpåvirkning og styrke vores kvalitet er en vigtig del af vores virksomhed. Arbejdet sker ud fra opstillede miljø- og kvalitetsmål, der revideres og udvides løbende. Vores leverandører skal dele vores ambition, og vi stiller specifikke miljø- og kvalitetskrav ved indkøb.

Pridos kvalitetspolitik

 • Virksomhedens ledestjerner kundefokus, ærlighed, hurtighed, idérigdom, samarbejde samt orden og overblik skal være retningslinjerne i det daglige arbejde
 • Al gældende lovgivning og andre myndighedskrav vedrørende vores produkter skal følges
 • Rutiner og produkter skal løbende forbedres ved at arbejde henimod årligt opstillede kvalitetsmål og handlingsplaner

Kvalitetsmål 2022

 • Leveringskvalitet > 98 %
 • Leveringssikkerhed > 98 %

Pridos miljøpolitik

 • At være en af branchens førende aktører med hensyn til vores påvirkning af indemiljøet og det ydre miljø
 • At passe på ressourcerne ved løbende at forbedre vores produkter, arbejdsmetoder og rutiner
 • At følge al gældende miljølovgivning og andre myndighedskrav
 • At påvirke andre interessenters forpligtelser/miljøbevidsthed
 • At sørge for, at vi har ressourcer og viden til at arbejde henimod miljømålene
 • At arbejde henimod opstillede og årligt reviderede miljømål og handlingsplaner

Aktuelle miljømål

 • Frem til 2025 skal vi reducere CO2-udledningen ved levering med 25 % pr. leveret port i forhold til niveauet for 2018
 • Frem til 2025 skal vi reducere det samlede energiforbrug i KWh med 10 % pr. leveret port i forhold til niveauet for 2020
 • Frem til 2025 skal vi reducere den samlede mængde affald med 25 % pr. leveret port i forhold til niveauet for 2020
 • Frem til 2025 skal vi reducere den samlede mængde ikke-genanvendeligt affald med 25 % pr. leveret port i forhold til niveauet for 2020

Afsluttede miljømål

 • Frem til 2020 skal vi reducere mængden af brændbart affald pr. leveret port med 20 % i forhold til niveauet for 2018. Resultat: Mængden af brændbart affald er reduceret med 45,3 % frem til 2020

Download